Βάσεις Δεδομένων II

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά

Ώρες Διδασκαλίας Τρίτη: 12:00-15:00


Βαθμοί Ιουνίου + Ασκήσεων

Μπορείτε να παραδώσετε το 2ο Σύνολο Ασκήσεων και την Προαιρετική Εργασία μέχρι και την Τρίτη 5 Ιουλίου.

Η εξέταση είναι με "κλειστά" βιβλία. Επιτρέπονται 2 σελίδες με σημειώσεις.

Ύλη:


Διδακτικό Βιβλίο

Θα μοιραστεί ο Β' Τόμος της μετάφρασης του βιβλίου:
Raghu Ramakrishnan and Johanes Gehrke: Database Management Systems, 2nd Edition. McGraw Hill, 2000,
Ελληνική μετάφραση (Από τους Γ. Ευαγγελίδης και Δ. Ζέρβο) από τις εκδόσεις Τζιόλα 2002.

"Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων", Τόμος Β', R. Elmasri S. B. Navathe
(μεταφραστική επιμέλεια Μ. Χατζόπουλος), Εκδόσεις Δίαυλος, 1998


Ύλη Μαθήματος

Στο μάθημα θα καλύψουμε θέματα που αφορούν την υλοποίηση (το "εσωτερικό") ενός ΣΔΒΔ και δεν καλύπτονται στο υποχρεωτικό μάθημα Βάσεις Δεδομένων καθώς και προχωρημένα θέματα συστημάτων βάσεων δεδομένων σε σύγχρονα πεδία.


Βαθμολογία

Τελικό Διαγώνισμα     70%     
2 Σύνολα Ασκήσεων   15% το καθένα    
Εργασία (προαιρετική)    +1 μονάδα (το άριστα)  

Ασκήσεις

Τελικό Διαγώνισμα

Πρόγραμμα Διαλέξεων (προκαταρκτικό)

22 Φεβ    Εισαγωγή  
1 Μαρ    Επεξεργασία Δοσληψιών  
8 Μαρ    Έλεγχος Συνδρομικότητας  
22 Μαρ    Ανάκαμψη από Σφάλματα  
29 Μαρ    Έλεγχος Συνδρομικότητας (συνέχεια)  
5 Απρ    Ασκήσεις  
12 Απρ    Κατανεμημένες και Παράλληλες ΒΔ  
19 Απρ    Κατανεμημένες και Παράλληλες ΒΔ  
10 Μαι    Εξόρυξη Δεδομένων  
17 Μαι    Εξόρυξη Δεδομένων. Βάσεις Διαδικτύου  
18 Μαι    Συστήματα Ομότιμων Κόμβων (Σεμινάριο Τμήματος)  
24 Μαι    Συστήματα Ομότιμων Κόμβων  


Πηγές Πληροφοριών

Μάθημα Προηγούμενης Χρονιάς

Σχετικά Μαθήματα σε Ελληνικά Πανεπιστήμια