Βάσεις Δεδομένων II

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά

Ώρες Διδασκαλίας Τρίτη: 12:00-15:00


Ανακοινώσεις

 • Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει το Σάββατο 12/6 11:00 - 14:00. Η εξέταση είναι με "κλειστά" βιβλία. Ύλη:
  Διδακτικό Βιβλίο

  Θα μοιραστεί ο Β' Τόμος της μετάφρασης του βιβλίου:
  Raghu Ramakrishnan and Johanes Gehrke: Database Management Systems, 2nd Edition. McGraw Hill, 2000,
  ελληνική έκδοση από τις εκδόσεις Τζιόλα 2002.

  ``Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων'', Τόμος Β', R. Elmasri S. B. Navathe
  (μεταφραστική επιμέλεια Μ. Χατζόπουλος), Εκδόσεις Δίαυλος, 1998


  Ύλη Μαθήματος


  Βαθμολογία

  Τελικό Διαγώνισμα     
  Σύνολα Ασκήσεων    30%  
  Βιβλιογραφική Εργασία (προαιρετική)    +1 μονάδα   (επιπλέον)

  Τελικό Διαγώνισμα.

  Ασκήσεις.


  Μάθημα Προηγούμενης Χρονιάς