4-53: Βάσεις Δεδομένων

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά

Βοηθοί: Γεωργία Κολωνιάρη και Κώστας Στεφανίδης

Ώρες Διδασκαλίας Δευτέρα 12:00-14:00, Τετάρτη: 13:00-15:00,
Αίθουσα I3, Κτίριο Πληροφορικής.


Ανακοινώσεις


Διδακτικό Βιβλίο

``Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων'', Τόμος Α' & Β', R. Elmasri S. B. Navathe
(μεταφραστική επιμέλεια Μ. Χατζόπουλος), Εκδόσεις Δίαυλος, 2001

Πρόγραμμα Διαλέξεων (προκαταρκτικό)

4 Οκτ    Εισαγωγή    
7 Οκτ    Εισαγωγή    
11 Οκτ    Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων (Ο/Σ)    
13 Οκτ    Μοντέλο Οντοτήτων /Συσχετίσεων (Ο/Σ)    
18 Οκτ    Σχεσιακό Μοντέλο    
20 Οκτ    Μετατροπή Μοντέλου Ο/Σ σε Σχεσι ακό. Παράδειγμα   Ανάθεση 1ου Συνόλου Ασκήσεων  
25 Οκτ    Ασκήσεις    
1 Νοε    Σχεσιακή Άλγεβρα    
3 Νοε    Σχεσιακή Άλγεβρα.   
8 Νοε    Εισαγωγή στην SQL    
10 Νοε    SQL    
15 Νοε    SQL   Ανάθεση 2ου Συνόλου Ασκήσεων  
22 Νοε    Σχεσιακός Λογισμός.    
24 Νοε    Συναρτησιακές Εξαρτήσεις    
29 Νοε    Λογικός Σχεδιασμός   Ανάθεση Προγραμματιστικής Άσκησης  
1 Δεκ    Κανονικές Μορφές    
6 Δεκ    Αποθήκευση. Οργάνωση Αρχείων.    
8 Δεκ    Οργάνωση Αρχείων. Ευρετήρια    
13 Δεκ    Ευρετήρια    
15 Δεκ    Ευρετήρια (Β και Β+ δέντρα).    
20 Δεκ    Επεξεργασία Ερωτή σεων.   Ανάθεση 3ου Συνόλου Ασκήσεων.  


  • Διαφάνειες Διαλέξεων

  • Ασκήσεις (Νέο)

  • Πηγές Πληροφοριών για Βάσεις Δεδομένων

  • Ενδιαφέροντα κείμενα


    Πληροφορίες για την Oracle SQL