Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών για την περίοδο Ιανουαρίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα, αλλά και για οποιαδήποτε συζήτηση θα θέλατε να κάνουμε σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας στην Ιατρική Πληροφορική ή τους Μεταφραστές, θα οργανωθεί μία τηλε-συνδιάσκεψη μέσω MS-Teams.

Δεδομένης της χρονικής στιγμής της ανάρτησης των θεμάτων, της πιθανής προτίμησής σας αυτή η συνάντηση να μην γίνει μετά την περίοδο των Χριστουγέννων, αλλά και της γενικότερης ιδιόρρυθμης κατάστασης που κάνει συνάντηση στη χρονική περίοδο αυτή περισσότερο εφικτή από άλλες προηγούμενων ετών, προτίθεμαι να οργανώσω συνάντηση την:

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου, μέσω MS-Teams, στις 10.00, με τη χρήση του κωδικού: c093tdb

Ελπίζω όσοι ενδιαφέρεστε να μπορέσετε να συμμετάσχετε.

Γ. Μανής