ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ


Διδάσκων: Ισαάκ Η. Λαγαρής

Γραφείο: Γ-7

Τηλ: 98804

Βοηθός: Ιωάννης Τσούλος

Βοηθοί Εργαστηρίου:
Κ. Βόγκλης, Δ. Γερογιάννης
Ε. Τριπολίτη, Δ. Σαούγκος


Τα εργαστήρια είναι υποχρεωτικά.

Εάν σημειωθούν περισσότερες της μιας απουσίες, αφαιρείται το δικαίωμα προσέλευσης στις τελικές εξετάσεις.

(Σε αυτή την περίπτωση το μάθημα θα πρέπει να δηλωθεί ξανά).

Η βαθμολογία είναι συνδυασμός της τελικής εξέτασης, της ενδιάμεσης εξέτασης προόδου, και των quiz των εργαστηρίων.