Ασύρματα Δίκτυα (MΥΕ-006)

Εισαγωγή

 
Η ιστοσελίδα αυτή αφορά το μάθημα "ΜΥE006 Ασύρματα Δίκτυα" του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές του Τμήματος, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος αλλά και τα ασύρματα δίκτυα γενικότερα.
Σκοπός του Μαθήματος - Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα - Μέθοδος Διδασκαλίας
Το μάθημα προσφέρει μια εισαγωγή στις ασύρματες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και τις εφαρμογές τους. Το μάθημα περιγράφει τις βασικές αρχές και τις ιδιότητες της ασύρματης μετάδοσης με στόχο να εξηγήσει τις ιδιαιτερότητες που οδηγούν στην ανάγκη εξειδικευμένων πρωτοκόλλων ασύρματης δικτύωσης. Στη συνέχεια το μάθημα παρουσιάζει και αναλύει γνωστές τεχνολογίες ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, που εκτείνονται από τα ασύρματα τοπικά δίκτυα μέχρι τα κυψελοειδή συστήματα τηλεπικοινωνιών, με στόχο: α) να προσφέρει θεωρητικές όσο και πρακτικές γνώσεις για τις ασύρματες τεχνολογίες αιχμής, β) να αναλύσει τις ιδιαιτερότητες των ασύρματων δικτύων σε σχέση με τα ενσύρματα, και γ) να εξηγήσει τις προκλήσεις στην υλοποίηση ενός ασύρματου δικτύου.
Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να:
  • κατανοούν τη χρησιμότητα και τις εφαρμογές των ασύρματων δικτύων
  • κατανοούν τις προκλήσεις και τους βασικούς περιορισμούς που θέτει η ασύρματη μετάδοση και η κινητικότητα των κόμβων στη σχεδίαση ενός δικτύου
  • μπορούν να περιγράψουν με ποιο τρόπο τα πρωτόκολλα ασύρματης δικτύωσης διαφέρουν από τα αντίστοιχα για ενσύρματα δίκτυα
  • να διακρίνουν τους σημαντικότερους τύπους ασύρματων δικτύων και τις βασικές αρχές λειτουργίας τους
  • γνωρίζουν και να μπορούν να εξηγήσουν τη λειτουργία των πλέον γνωστών πρωτοκόλλων ασύρματης δικτύωσης
  • μπορούν να παραμετροποιήσουν την λειτουργία ενός ασύρματου δικτύου ώστε να επιτύχουν την επιθυμητή απόδοση
  • μπορούν να επιλέξουν και να συνθέσουν γνωστές τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης ώστε να δημιουργήσουν ένα δίκτυο με συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας
  • αντιλαμβάνονται τις νέες τάσεις στην εξέλιξη της ασύρματης δικτύωσης καθώς και τις σημαντικότερες προκλήσεις
Η μέθοδος διδασκαλίας περιλαμβάνει:
  • διαλέξεις
  • επίλυση ασκήσεων
Ώρες και Αίθουσα Διαλέξεων
Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή 17:00-20:00 στην αίθουσα Ι2. Ένα αναλυτικό πρόγραμμα των διαλέξεων μπορείτε να βρείτε εδώ.
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία με το διδάσκοντα
Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο διδάσκοντα στο γραφείο Α26 για απορίες σχετικά με το μάθημα κάθε Παρασκευή 10-11 π.μ. Η επικοινωνία εκτός των παραπάνω ωρών είναι επίσης εφικτή αλλά υπόκειται στη διαθεσιμότητα του διδάσκοντα.
H επικοινωνία μέσω email είναι εφικτή αλλά, για λόγους φόρτου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται για επείγοντα θέματα ή θέματα για τα οποία οι άλλες μορφές επικοινωνίας δεν είναι εφικτές. Σε κάθε περίπτωση δεν θα απαντώνται ανυπόγραφα email ή email προερχόμενα από λογαριασμούς εκτός αυτών που το τμήμα διαθέτει στους φοιτητές.
Ευάγγελος Παπαπέτρου
Γραφείο Α26
+30 2651 0 08878
epap cse uoi gr
http://www.cse.uoi.gr/~epap