Σύντομες οδηγίες χρήσης του turnin

 1. Ας υποθέσουμε ότι ο κώδικας που θέλετε να παραδώσετε αποτελείται από τα αρχεία main.c, other.c και doc/report.pdf.
  » ΠΡΟΣΟΧΗ: μην ξεχνάτε να βάζετε πάντα το όνομα και τον αριθμό μητρώου σας σε κάθε αρχείο που παραδίδετε!
 2. Ας υποθέσουμε επίσης ότι πρέπει να τα παραδώσετε στη διεύθυνση dir@account.
 3. Η παράδοση γίνεται με την παρακάτω εντολή:

  turnin dir@account main.c other.c doc/report.pdf

  (αν δεν εκτελείται το turnin, χρησιμοποιείστε το /usr/local/bin/turnin).
 4. Αν κάνατε κάποιο λάθος, μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε την turnin.
  » ΠΡΟΣΟΧΗ: αν παραδώσετε για πολλοστή φορά, όλες οι προηγούμενες παραδόσεις θα αγνοηθούν από τον διδάσκοντα.
 5. Υπάρχουν χρονικές προθεσμίες που θέτει ο διδάσκοντας στο turnin. Αν τις παραβείτε, το turnin δεν θα κάνει δεκτή την παράδοση των αρχείων σας!
 6. Ρίξτε μία ματιά στο manual page του turnin (man turnin) για περισσότερες πληροφορίες