ΕΑΡΙΝΟ ΕΞAΜΗΝΟ 2001 / SPRING TERM 2001

4-45 - Λειτουργικά Συστήματα / Operating Systems

 • Project (ομάδες των 3 ατόμων)
  Εισαγωγή προτεραιοτήτων στις διεργασίες χρηστών του MINIX: τροποποίηση της εντολής ps, υλοποίηση της εντολής nice και τροποποίηση του χρονοπρογραμματιστή.

  Παρουσίαση: Δευτέρα 25 Ιουνίου 2001, ώρα 13:00, στο εργαστήριο

 • Προγραμματιστική Άσκηση (ατομική)
  Πολλαπλοί παραγωγοί/καταναλωτές και συνδετημόνες φιλόσοφοι με χρήση διεργασιών, κοινής μνήμης και σημαφόρων στο Unix.

  Προθεσμία: Τετάρτη 16 Μαΐου 2001, στο μάθημα

  Ηλεκτρονική παράδοση των προγραμμάτων, με το turnin:

  turnin exer1@csc45 <αρχεία>

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Το μάθημα της Τρίτης, 24/4/2001, αναβάλεται..
 • Περιληπτικές οδηγίες για την χρήση του MINIX

 • Διεργασίες, κοινή μνήμη και σημαφόροι στο Unix

E-06 - Παράλληλη Επεξεργασία / Parallel Processing

 • Ύλη: όλα εκτός: 3.3, αποδείξεις στις 5.4 και 5.5, 7, 8.7, 9.5
 • 3ο σετ Προγραμμάτων
  Χρήση του LAM/MPI για παράλληλα προγράμματα υπολογισμού του πολλαπλασιασμού πινάκων, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές διαχωρισμού σκακιέρας και του strip partitioning.

  Προθεσμία: Τετάρτη 30 Μαΐου 2001, ώρα 14:00

  Ηλεκτρονική παράδοση των προγραμμάτων, με το turnin:

  turnin set3@cse06 <αρχεία>

 • 2ο σετ Προγραμμάτων
  Χρήση της βιβλιοθήκης των νημάτων (pthreads) για παράλληλα προγράμματα υπολογισμού:
  • του π = 3.141592
  • του πολλαπλασιασμού πινάκων
  χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της τμηματικής δρομολόγησης, διαχωρισμού σκακιέρας και αυτοδρομολόγησης.

  Προθεσμία: Τετάρτη 16 Μαΐου 2001, ώρα 20:00

  Ηλεκτρονική παράδοση των προγραμμάτων, με το turnin:

  turnin set2@cse06 <αρχεία>

 • 1ο σετ Προγραμμάτων
  Χρήση της κοινής μνήμης του Unix (SysV shared memory IPC) για παράλληλα προγράμματα υπολογισμού:
  • του π = 3.141592
  • του πολλαπλασιασμού πινάκων
  χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της τμηματικής δρομολόγησης, διάσπασης βρόχου, διαχωρισμού σκακιέρας.

  Δίνονται σειριακά προγράμματα για το π = 3.141592 και τον πολλαπλασιασμό πινάκων, καθώς και δύο πίνακες 256 επί 256, A και B για δοκιμές.

  Προθεσμία: Τετάρτη 4 Απριλίου 2001, ώρα 20:00

  Ηλεκτρονική παράδοση των προγραμμάτων, με το turnin:

  turnin set1@cse06 <αρχεία>

 • Οδηγίες για την χρήση του LAM / MPI
 • Πως να χρονομετρήσετε στο Unix