ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞAΜΗΝΟ 2010 / FALL TERM 2010

4-34 - Αρχιτεκτονική Υπολογιστών / Computer Architecture

Ανακοινωσεις

 • Αναπλήρωση μαθήματος
  Την Παρασκευή, 17/12/2010 και ώρα 12:00-13:00 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος της Τετάρτης.
 • 15/12/2010 - Έκτακτη εξέταση εργαστηρίου

  Οι 3 ομάδες οι οποίες για σοβαρό λόγο έχουν ζητήσει την κατ' εξαίρεση εξέτασή τους αυτή την εβδομάδα, θα εξεταστούν:
  Πέμπτη, 16/12/2010, ώρα 10:00.

 • 12/11/2010 - Ώρες εργαστηρίων
  Ανακοινώθηκαν οι ώρες που τα εργαστήρια θα είναι στη διάθεσή σας.
 • 12/11/2010 - Αναπληρώσεις μαθημάτων
  Οι διαλέξεις που δεν έγιναν/γίνονται λόγω εκλογών και αργιών (Δευτέρα 8/11, Δευτέρα 15/11 και Τετάρτη 17/11) αναπληρώνονται μερικώς ως εξής:
   » Παρασκευή, 19/11, 12:00-13:00
   » Δευτέρα, 22/11, 11:00-13:00
 • 11/10/2010
  Αναβολή του μαθήματος της Τετάρτης, 13/11/2010.
 • 7/10/2010
  Αρχίζοντας από τη Δευτέρα 11/10/2010, οι ώρες του μαθήματος διαμορφώνονται ως εξής:
  » Δευτέρα, 15:30-18:00
  » Τετάρτη, 09:00-10:15 (χωρίς διάλλειμα)

Διαφανειες παραδοσεων

Εργαστηρια

 • 2η Εργαστηριακή Άσκηση.
   Υλοποίηση προγράμματος σε IJVM και 4 νέων εντολών γλώσσας μηχανής μέσω μικροπρογραμματισμού.
  Παραλαβή εκφώνησης από τους μεταπτυχιακούς βοηθούς. Παράδοση / εξέταση στο εργαστήριο, Δευτέρα 20/12/2010, ώρες 10:00 - 13:00.
 • 1η Εργαστηριακή Άσκηση:
   Υλοποίηση 3 προγραμμάτων σε IJVM.
  Παραλαβή εκφώνησης από τους μεταπτυχιακούς βοηθούς. Παράδοση / εξέταση στο εργαστήριο, Δευτέρα 6/12/2010, ώρες 10:00 - 13:00. Για βοήθεια σας δίνεται η μέθοδος PrintNum().
 • 23/11/2010, 15:00: Παρουσίαση του προσομοιωτή του Mic1 στο εργαστήριο (προαιρετική παρακολούθηση) και παραλαβή 1ης εργαστηριακής άσκησης
 • Οδηγίες χρήσης του προσομοιωτή του Mic1
 • Το παράδειγμα που είδαμε στην τάξη, που προσθέτει τους αριθμούς από το 1 έως το 10, σε γλώσσα μηχανής IJVM: