ΜΥΥ401 - Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού


Ακαδ. Έτος 2020-21

Διδάσκων: Χρήστος Νομικός

Ώρες Διαδασκαλίας: Παρασκευή 17:00 - 20:00 (μέσω MsTeams)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  1η σειρά εργαστηριακών ασκήσεων (pdf ) 

  Πρότυπο αρχείο (Lab1.hs) 

  2η σειρά εργαστηριακών ασκήσεων (pdf ) 

  Πρότυπο αρχείο (Lab2.hs) 

  3η σειρά εργαστηριακών ασκήσεων (pdf ) 

  Πρότυπο αρχείο (Lab3.hs) 

 4η σειρά εργαστηριακών ασκήσεων (pdf ) 

  Πρότυπο αρχείο (Lab4.hs) 

 5η σειρά εργαστηριακών ασκήσεων (pdf ) 

  Πρότυπο αρχείο (Lab5.pro) 

 6η σειρά εργαστηριακών ασκήσεων (pdf ) 

  Πρότυπο αρχείο (Lab6.pro) 


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

        Διαφάνειες 1ης διάλεξης (pdf)

        Διαφάνειες 2ης διάλεξης (pdf)

        Σημειώσεις Haskell (3η, 4η και 5η διάλεξη)  (pdf)

        Διαφάνειες 6ης διάλεξης (pdf)

        Σημειώσεις Prolog (7η, 8η και 9η διάλεξη)  (pdf)


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Οι ασκήσεις που δίνονται παρακάτω δεν είναι για παράδοση. Οι λύσεις τους θα ανακοινωθούν αργότερα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

  1η σειρά ασκήσεων: Διάρκεια Ζωής, Εμβέλεια, Παραστάσεις (pdf) Λύσεις (zip)

  2η σειρά ασκήσεων: Haskell (pdf) Λύσεις (zip)

  3η σειρά ασκήσεων: Prolog (pdf)

 


Προτεινόμενα Σύγγραμματα: 


Σύνδεσμοι:

  Haskell interpreter: https://www.haskell.org/hugs/pages/downloading-May2006.htm    

  Prolog interpreter: https://www.gnu.org/software/gprolog/