Πληροφορίες για το εργαστήριο του μαθήματος "Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού"