ΜΥΥ401 - Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού

 

Βαθμολογία εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2021

(στη βαθμολογία έχει συμπεριληφθεί και ο βαθμός του εργαστηρίου)

 

A.M. ΒΑΘΜΟΣ
1796 1.5
2027 5.0
2091 1.5
2419 0.0
2427 2.0
2435 2.5
2464 5.0
2465 3.0
2514 3.0
2518 5.0
2534 2.5
2641 5.0
2664 2.5
2684 1.0
2708 2.0
2729 1.0
2732 1.0
2745 2.5
2749 2.5
2759 1.0
2781 2.5
2796 0.0
2831 1.0
2886 2.0
2900 1.5
2920 5.0
2935 1.0
2948 5.0
2959 2.0
2999 5.0
3002 1.5
3009 2.5
3033 2.0
3069 1.5
3106 2.0
3125 1.0
3161 2.0
3173 2.0