ΜΥΥ302 - Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ


Ακαδ. Έτος 2023-24

Διδάσκων: Χρήστος Νομικός

Ώρες Διαδασκαλίας: Πέμπτη 12:00 - 14:00 (Αίθουσα Ι1) και Παρασκευή 09:00 - 11:00 (Αίθουσα Ι1)

Ώρες Ασκήσεων: Παρασκευή 11:00 - 12:00 (Αίθουσα I1)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


διαφανειεσ διαλεξεων
 

  Πρωτοβάθμια Λογική Ι (pdf)

  Πρωτοβάθμια Λογική ΙΙ (pdf)

  Πρωτοβάθμια Λογική ΙΙI (pdf)

  Πρωτοβάθμια Λογική ΙV (pdf)

  Γραφήματα Ι (pdf)

  Γραφήματα ΙΙ (pdf)

  Γραφήματα ΙΙΙ (pdf)

  Γραφήματα ΙV (pdf)

  Γραφήματα V (pdf)

  Γραφήματα VI (pdf)

  Γραφήματα VII (pdf)

  Δέντρα (pdf)

  Θεωρία Αριθμών Ι (pdf)

  Θεωρία Αριθμών ΙΙ (pdf)

  Θεωρία Αριθμών ΙΙΙ (pdf)

  Κρυπτογραφία (pdf)

  Επίλυση Γραμμικών Αναδρομικών Σχέσεων (pdf)

  Ασυμπτωτικός Συμβολισμός (pdf)

 


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Οι σειρές ασκήσεων θα δίνονται σε εβδομαδιαία βάση και θα επιλύονται την επόμενη εβδομάδα από την ανάρτησή τους, στην ώρα των ασκήσεων της Παρασκευής.
Οι ασκήσεις αυτές δεν είναι για παράδοση.

  1η σειρά ασκήσεων: (pdf)

  2η σειρά ασκήσεων: (pdf)

  3η σειρά ασκήσεων: (pdf)

  4η σειρά ασκήσεων: (pdf)

  5η σειρά ασκήσεων: (pdf)

  6η σειρά ασκήσεων: (pdf)

  7η σειρά ασκήσεων: (pdf)

  8η σειρά ασκήσεων: (pdf)

  9η σειρά ασκήσεων: (pdf)

  10η σειρά ασκήσεων: (pdf)

  11η σειρά ασκήσεων: (pdf)

 


Προτεινόμενα Σύγγραμματα