ΜΥΕ-036 Υπολογιστική Πολυπλοκότητα

 


Ακαδ. Έτος 2023-24

Διδάσκων: Χρήστος Νομικός

Ώρες Διαδασκαλίας:  Παρασκευή 16:00-19:00

Αίθουσα Διδασκαλίας: Ι1


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το μάθημα θα ξεκινήσει εξ αποστάσεως την Παρασκευή 23/2/2024. Ο κωδικός εγγραφής στην τάξη του μαθήματος είναι vsvu5ss.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Σημειώσεις (pdf)

Υλοποιήσεις των μηχανών Turing της ενότητας 2.1 (zip)

Πρόγραμμα προσομοίωσης μηχανής Turing με πολλές ταινίες από μηχανή με μία ταινία (zip)


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

"Computational Complexity", C. Papadimitriou.

"Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completenes", M. R. Garey and D. S. Johnson.

"Computability, Complexity, and Languages", M. Davis, R. Sigal and E. Weyuker.

"Εισαγωγή στη Θεωρία Υπολογισμού", M. Sipser.

"Στοιχεία Θεωρίας Υπολογισμού" H. Lewis and C. Papadimitriou.