ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (ΜΥΥ602)

 

Διδάσκων: Αριστείδης Λύκας, e-mail: arly@cs.uoi.gr

 

Ανακοινώσεις

Eξεταστική Σεπτεμβρίου 2021

Η εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί με χρήση της εφαρμογής TEAMS.

Θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία εξέτασης με την εξεταστική Ιουνίου 2021 (συνδυασμός ηλεκτρονικής και προφορικής εξέτασης).

Για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί η τάξη με όνομα: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

και κωδικό σύνδεσης:

25ruova

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα στο φοιτητολόγιο και θα συμμετάσχουν στην εξέταση,

να εγγραφούν με τον παραπάνω κωδικό στην τάξη αυτή χρησιμοποιώντας την επιλογή ‘join team with a code

ως τις 10 Σεπτεμβρίου 2021 (αυστηρή προθεσμία).

Ανακοινώσεις και λεπτομέρειες σχετικά με την εξέταση θα αναρτώνται στην ανωτέρω τάξη.

 

Eξέταση Ioυνίου 2021

Η εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί με χρήση της εφαρμογής TEAMS.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην εξέταση Ιουνίου του μαθήματος να εγγραφούν έως τις 10 Ιουνίου στην ηλεκτρονική τάξη

"ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021" με κωδικό εγγραφής akvdcfr

Ανακοινώσεις και λεπτομέρειες σχετικά με την εξέταση θα αναρτώνται στην ανωτέρω τάξη.

 

Ανακοίνωση Προγραμματιστικών Ασκήσεων

          Ομάδες δύο ή τριών (κατά προτίμηση) φοιτητών.

          Φοιτητές που έχουν βαθμολογηθεί σε προηγούμενα έτη δεν δικαιούνται επανεξέτασης.

          Γλώσσα προγραμματισμού: C ή Java (όχι Python)

          Δεκτές για εξέταση γίνονται μόνο ασκήσεις που είναι ολοκληρωμένες, δηλ. τα προγράμματα μεταγλωττίζονται και εκτελούνται στους υπολογιστές του Τμήματος π.χ. opti3060ws03. Μην υποβάλετε κώδικα Java που απαιτεί το περιβάλλον eclipse για να μεταγλωττιστεί και να εκτελεστεί.

          Δήλωση ομάδων: e-mail στον διδάσκοντα με (ΑΜ, ονοματεπώνυμο) μελών της ομάδας μέχρι 25 Απριλίου 2021 (αυστηρή προθεσμία).

          Η δήλωση συνεπάγεται υποχρέωση υποβολής και εξέτασης των εργασιών.

          Προθεσμία υποβολής εργασιών: 16 Μαϊου 2021 (αυστηρή προθεσμία).

          Η υποβολή θα γίνει με χρήση της εντολής turnin ως εξής:

turnin  assignment@myy602  <your_filename>

          Θα δημιουργήσετε δύο καταλόγους, έναν για κάθε άσκηση. Κάθε κατάλογος θα περιλαμβάνει τον πηγαίο, τον εκτελέσιμο κώδικα της άσκησης και αρχείο κειμένου (pdf) (για την άσκηση 1). Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει πληροφορία για τα ονόματα και τα ΑΜ των μελών της ομάδας.

          Μην υποβάλετε συμπιεσμένα αρχεία .rar

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

Έχει δημιουργηθεί στο MsTeams η τάξη (team) με το όνομα «ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – ΕΑΡΙΝΟ 2021».

H εγγραφή στην τάξη γίνεται με τον κωδικό: sagdyfn

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα πραγματοποιούνται την Παρασκευή 9:00-12:00.

 

Περιγραφή Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τεχνητή Νοημοσύνη καθώς και τις μεθόδους με τις οποίες τα αντιμετωπίζει. Σημαντικό βάρος δίνεται επίσης στα ζητήματα της αναζήτησης και της αναπαράστασης γνώσης, καθώς επίσης και στα εργαλεία προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται.

 

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα Συγγράμματα:

Υλη του μαθήματος

Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Το πρόβλημα της αναζήτησης

Αλγόριθμοι τυφλή αναζήτησης

Αλγόριθμοι ευρετικής αναζήτησης

Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών

Παίγνια

Αναπαράσταση Γνώσης και Αιτιολόγηση

Προτασιακός – Κατηγορηματικός Λογισμός

Η γλώσσα Prolog

Συστήματα αιτιολόγησης προς τα εμπρός – Η γλώσσα CLIPS

Τεχνολογία Γνώσης

Αιτιολόγηση με αβεβαιότητα – Δίκτυα Πεποιθήσεων

Ασαφής Λογική

Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση – Δέντρα Απόφασης

 

Εργασίες

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίνονται προγραμματιστικές εργασίες που αφορούν σε υλοποίηση σημαντικών μεθοδολογιών και αλγορίθμων που διδάσκονται στο μάθημα.

 

Εξετάσεις & Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά 30% από τις εργασίες και κατά 70% από την τελική εξέταση. Το ίδιο ισχύει και για την επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου.