Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες

Master Thesis


2021

Σύνθεση Κίνησης σε βίντεο μέσω εκμάθησης τοπικών μετασχηματισμών

Author: V. Tagka | Supervisor: K. Parsopoulos

Category: Master Thesis

2021

Secure Content Distribution from Insecure Cloud Computing Systems

Author: E. Dimoulis | Supervisor: S. Anastasiadis

Category: Master Thesis

2021

A Study of Schema & Software Co-evolution for Relational Databases in Free Open-Source Projects

Author: F. Shehaj | Supervisor: P. Vassiliadis

Category: Master Thesis

2021

A Study of Schema & Software Co-evolution for Relational Databases in Free Open-Source Projects

Author: T. Kalampokis | Supervisor: P. Vassiliadis

Category: Master Thesis

2021

Multi-objective Οptimization for Variance Counterbalancing in Neural Network Training

Author: D. Triantali | Supervisor: K. Parsopoulos

Category: Master Thesis

2021

Στοχεύοντας επιταχυντές γραφικών βασισμένους σε CUDΑ μέσω OpenMP

Author: H. Kasmeridis | Supervisor: V. Dimakopoulos

Category: Master Thesis

2021

Longitudinal Study of Polarization in Social Media Platforms

Author: C. Terizi | Supervisor: E. Pitoura

Category: Master Thesis

2021

Bias in Knowledge Graph Embeddings

Author: S. Bourli | Supervisor: E. Pitoura

Category: Master Thesis

2021

JPatternJudge: An Extensible Framework for Design Pattern Specification and Verification

Author: A. Tsimakis | Supervisor: A. Zarras

Category: Master Thesis

2021

Υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση μεθόδων κρυπτογράφησης για ασφαλή συστήματα υπολογιστικής νέφους

Author: A. Katsoulieris | Supervisor: S. Anastasiadis

Category: Master Thesis

2021

Μοτίβα Εξέλιξης Πινάκων σε Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων

Author: T. Kalakou | Supervisor: P. Vasiliadis

Category: Master Thesis

2021

A Proximity-based Recommender System for Indoor Spaces

Author: C. Asiminidis | Supervisor: N. Mamoulis

Category: Master Thesis

2021

3D ICs Testing: Automated TAM Architecture

Author: K. Leventos | Supervisor: C. Kavousianos

Category: Master Thesis

2021

The Inclusion Criterion for Data Clustering

Author: N. Kornelakis | Supervisor: A. Likas

Category: Master Thesis

2020

Μαθηματική μοντελοποίηση και ανάλυση αναπτυξιακών μοντέλων στην πρόληψη δημιουργίας καρκινικών κυττάρων

Author: D. Mpouxaras | Supervisor: G. Manis

Category: Master Thesis