Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά έτος

Δημοσιεύσεις


2019

Algorithmic Techniques for Detection and Classification of Digital Objects

Author: Iosif Polenakis | Supervisor: S. Nikolopoulos

Category: Phd Dissertation

2019

Εξάγοντας την Αντιληπτή Ποιότητα Βίντεο από Μετρήσεις της Μεθόδου VMAF σε Επίπεδο Πλαισίου

Author: Σοφία Μπάτση | Supervisor: L. Kontis

Category: Master Thesis

2019

An Actor-Critic Deep Reinforcement Learning Agent for Visual Object Tracking

Author: Asterios Merkos | Supervisor: K. Blekas

Category: Master Thesis

2019

Έξυπνο σύστημα προστασίας κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύμα σε παιδικό δωμάτιο

Author: Filippos Bitsas | Supervisor: G. Manis

Category: Master Thesis

2019

Φωτορεαλιστική απόδοση 3Δ σκηνών με WebGL

Author: Theodoros Koutsis | Supervisor: I. Fudos

Category: Master Thesis

2019

Path planning and control of a centrifugal-force mini-robot

Author: Sokratis Dimitriadis | Supervisor: K. Vlahos

Category: Master Thesis

2019

Online parameter adaptation methods for population-based metaheuristics

Author: Βasileios A. Tatsis | Supervisor: K. Parsopoulos

Category: Phd Dissertation

2019

Automated representation, quality assessment, visualization and adaptation to change for data intensive ecosystems

Author: P. Manousis | Supervisor: P. Vassileiadis

Category: Phd Dissertation

2019

Flow motifs in interaction networks

Author: Chrysanthi Kosyfaki | Supervisor: N. Mamoulis

Category: Master Thesis

2019

The UU-test: Deciding on distribution unimodality using tests of uniformity

Author: P. Chasani | Supervisor: A. Lykas

Category: Master Thesis

2019

Tool support and topological study of schema evolution in terms of foreign keys

Author: K. Dimolikas | Supervisor: P. Vassiliadis

Category: Master Thesis

2018

Adaptation through replica-group reconfiguration in NoSQL data stores

Author: D. Valekardas | Supervisor: K. Magoutis

Category: Master Thesis

2018

Subspace optimization extending the Dog-Leg Algorithm

Author: A. - E. Rizou | Supervisor: I. H. Lagaris

Category: Master Thesis

2018

Decremental dominators and low-high orders in DAGs

Author: Konstantinos Giannis | Supervisor: L. Georgiadis

Category: Master Thesis

2018

Storage, Processing and Analysis of Large Evolving Graphs

Author: K. Semertzidis | Supervisor: Advisor: E. Pitoura

Category: Phd Dissertation