Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά έτος

Δημοσιεύσεις


2024

Εκτίμηση αντιληπτής ποιότητας εικόνας πλήρους αναφοράς με οπτικές περιοχές βάσει στατιστικών κατανομών

Author: E. Paraskeva | Supervisor: L. Kondi

Category: Master Thesis

2024

Current Mode, Array-Based Physical Unclonable Function Circuit

Author: D. Georgoulas | Supervisor: Y. Tsiatouhas

Category: Master Thesis

2024

Ranking Queries Over Range Data

Author: G. Kotsinas | Supervisor: N. Mamoulis

Category: Master Thesis

2024

Explanatory Search and Exploration of Spatial Entities

Author: K. Basiakou | Supervisor: N. Mamoulis

Category: Master Thesis

2024

Data Storytelling via Sibling Queries and Highlight Extraction

Author: A. Dougia | Supervisor: P. Vassiliadis

Category: Master Thesis

2024

Modularity-Based Fairness in Network Communities

Author: K. Manolis | Supervisor: E. Pitoura

Category: Master Thesis

2024

Αναγνώριση χειρονομίας σε βίντεο

Author: D. Exarxos | Supervisor: L. Kondi

Category: Master Thesis

2024

Efficient Algorithms for Some Connectivity Problems, in Static and Dynamic Graphs

Author: E. Kosinas | Supervisor: L. Georgiadis

Category: Phd Dissertation

2023

A Physical-Unclonable-Function Circuit based on Cells Composed of Diode-Connected Transistors

Author: F. Moka | Supervisor: Y. Tsiatouhas

Category: Master Thesis

2023

Data Structures for 2-Fault-Tolerant Strong Connectivity

Author: D. Tsokaktsis | Supervisor: L. Georgiadis

Category: Master Thesis

2023

Deep Learning Methods for Elemental Map Prediction from MA-XRF spectra

Author: I. Georvasilis | Supervisor: A. Likas

Category: Master Thesis

2023

Interval Data Management in Main Memory

Author: G. Christodoulou | Supervisor: N. Mamoulis

Category: Phd Dissertation

2023

Εντοπισμός περιοχών σε σήμα καρδιακού ρυθμού με μη φυσιολογική και πιθανή επικίνδυνη καρδιακή λειτουργία

Author: E. Mpella | Supervisor: G. Manis

Category: Master Thesis

2023

Deep Reinforcement Learning and Generative Adversarial Modeling in Traffic Applications

Author: C. Spatharis | Supervisor: K. Blekas

Category: Phd Dissertation

2023

Flow Analytics in Large Graphs

Author: C. Kosyfaki | Supervisor: N. Mamoulis

Category: Phd Dissertation