Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τάτσης Βασίλειος

team

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΠΟΥΔΕΣ
  • Διδασκαλία (2020/21):
  • ΜΥΥ106 Εισαγωγή στους Η/Υ & στην Πληροφορική
  • MYΕ011 Εξελικτικός Υπολογισμός

Γρήγορη επικοινωνία