Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φραγκούλης Μάριος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΠΟΥΔΕΣ
  • Γραφείο Α32
  • Διδασκαλία (2021/22):
  • ΜΥΥ106 Εισαγωγή στους Η/Υ & στην Πληροφορική
  • ΜΥΕ017 Κατανεμημένα Συστήματα

Γρήγορη επικοινωνία