Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πολενάκης Ιωσήφ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΠΟΥΔΕΣ
  • Γραφείο Γ5
  • Διδασκαλία (2020/21):
  • ΜΥΕ014 Θεωρία Γραφημάτων
  • ΜΥΥ204 Διακριτά Μαθηματικά Ι

Γρήγορη επικοινωνία