Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πολενάκης Ιωσήφ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΠΟΥΔΕΣ
  • Γραφείο Α8
  • Διδασκαλία (2022/23):
  • ΜΥΕ014 Θεωρία Γραφημάτων
  • ΜΥΥ204 Διακριτά Μαθηματικά Ι

Γρήγορη επικοινωνία