Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Λιάσκος Χρήστος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Χρήστος Λιάσκος έλαβε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 2004, τον τίτλο MSc στην Ιατρική Πληροφορική το 2008 από την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, και διδακτορικό δίπλωμα στη Δικτύωση Υπολογιστών από το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ το 2014. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε γνωστά περιοδικά και συνέδρια όπως IEEE Transactions on: Networking, Computers, Vehicular Technology, Broadcasting, Systems Man and Cybernetics, Networks and Service Management, Communications, INFOCOM. Είναι συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας της Ελλάδας (ΙΤΕ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα δίκτυα υπολογιστών εν γένει, καλύπτοντας τους τομείς της ασφάλειας και ποιότητας υπηρεσίας, ενώ εστιάζει στην ανάπτυξη αρχιτεκτονικών και πρωτοκόλλων επικοινωνίας για αναδυόμενες τεχνολογίες δικτύωσης.

ΣΠΟΥΔΕΣ
  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2004
  • MSc Ιατρική Πληροφορική, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2008
  • Ph.D. στη Δικτύωση Υπολογιστών, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ, 2014
  • Διδασκαλία (2023/24):
  • ΜΥΥ801 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
  • MYΕ048 Ασύρματες Ζεύξεις