Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δημακόπουλος Βασίλειος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Βασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής). Κάτοχος Μεταπτυχιακού (M.A.Sc.) και Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Electrical and Computer Engineering του Πανεπιστημίου Victoria του Καναδά. Είναι μέλος της IEEE και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Υπηρετεί στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το 1998, αρχικά ως επισκέπτης διδάσκοντας και στη συνέχεια ως εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ. Από το 2013 κατέχει θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παράλληλη Επεξεργασία». Από το 2014 έως το 2017 ήταν Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος, ενώ από το 2016 είναι Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Από τον Νοέμβριο 2017 έχει αναλάβει τη θέση του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές των παράλληλων και κατανεμημένων συστημάτων, του παράλληλου προγραμματισμού, του λογισμικού συστήματος, της αρχιτεκτονικής υπολογιστών, των ενσωματωμένων συστημάτων και της ανάλυσης επιδόσεων.

ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  • Παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα
  • Παράλληλος προγραμματισμός
  • Λογισμικό Συστήματος
  • Αρχιτεκτονική υπολογιστών
  • Ενσωματωμένα Συστήματα
  • Ανάλυση επιδόσεων