Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  • Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά
  • Εαρινό Εξάμηνο

ΜΥΕ031 Ρομποτική

  • Κωνσταντίνος Βλάχος
    Διδάσκοντας Κωνσταντίνος Βλάχος