Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  • Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά
  • Χειμερινό Εξάμηνο

MYE018 Κυκλώματα VLSI

  • Γεώργιος Τσιατούχας
    Διδάσκοντας Γεώργιος Τσιατούχας
  • Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά
  • Χειμερινό Εξάμηνο

ΜΥΕ025 Πολυμέσα

  • Λυσίμαχος Παύλος Κόντης
    Διδάσκοντας Λυσίμαχος Παύλος Κόντης