Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  • 1ο εξάμηνο
  • Υποχρεωτικά
  • Χειμερινό Εξάμηνο

ΜΥΥ101 Αγγλικά

  • Διδάσκοντας Ευγενία Ευμοιρίδου