Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  • Εαρινό Εξάμηνο
  • Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

ΜΥΕ031 Ρομποτική

  • Κωνσταντίνος Βλάχος
    Διδάσκοντας Κωνσταντίνος Βλάχος