Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • 1ο εξάμηνο
 • Υποχρεωτικά
 • Χειμερινό Εξάμηνο

ΜΥΥ101 Αγγλικά

 • Διδάσκοντας Ευγενία Ευμοιρίδου
 • Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά
 • Χειμερινό Εξάμηνο

MYE018 Κυκλώματα VLSI

 • Γεώργιος Τσιατούχας
  Διδάσκοντας Γεώργιος Τσιατούχας
 • Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά
 • Χειμερινό Εξάμηνο

ΜΥΕ025 Πολυμέσα

 • Λυσίμαχος Παύλος Κόντης
  Διδάσκοντας Λυσίμαχος Παύλος Κόντης