Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  • 1ο εξάμηνο
  • Υποχρεωτικά
  • Χειμερινό Εξάμηνο

ΜΥΥ101 Αγγλικά

  • Διδάσκοντας Ευγενία Ευμοιρίδου
  • Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά
  • Εαρινό Εξάμηνο

ΜΥΕ031 Ρομποτική

  • Κωνσταντίνος Βλάχος
    Διδάσκοντας Κωνσταντίνος Βλάχος