Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διάκριση για το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίο Ιωάννινων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μέσω της Πολυτεχνικής του Σχολής κατατάσσεται 4ο στον τομέα της Πληροφορικής  αναγνωρίζοντας την αριστεία της παραγόμενης έρευνας και την ευρεία αποδοχή της.

Επιπλέον, στην κατάταξη που δημοσίευσε το Guide2Research με τους κορυφαίους επιστήμονες στην Επιστήμη των Υπολογιστών και της Ηλεκτρονικής (Computer Science and Electronics) για το 2020, στις 57 πρώτες θέσεις της κατάταξης για την Ελλάδα, βρίσκονται 4 Καθηγητές και Καθηγήτριες του Τμήματος Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Πρόκειται για την 7η Ετήσια Έκδοση της κατάταξης των κορυφαίων χιλίων επιστημόνων στον συγκεκριμένο τομέα, για την οποία μελετήθηκαν περισσότερα από 6.300 προφίλ επιστημόνων από όλο τον κόσμο. Η κατάταξη βασίζεται στον δείκτη επιστημονικής ποιότητας h-index (περιλαμβάνονται μόνο επιστήμονες με h-index≥40), στις παραπομπές και τον αριθμό εγγραφών στο DBLP που έχουν συγκεντρωθεί έως τις 10 Μαΐου.

Σε πανελλαδικό επίπεδο περιλαμβάνονται 57 Έλληνες επιστήμονες του τομέα. Το συνολικό άθροισμα των τιμών του h-index αυτών είναι 2840 με τη μέση τιμή να είναι 49.82. Το συνολικό άθροισμα για τις δημοσιεύσεις τους στο DBPL είναι 11840 με τη μέση τιμή να είναι 207.72.

Περισσότερες πληροφορίες για την κατάταξη των επιστημόνων της Πληροφορικής από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας μπορείτε να δείτε εδώ.

Ranking2020
Blog Attachment