Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023

Το συνημμένο αρχείο περιέχει την αναλυτική προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων» του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι και τις 21 Νοεμβρίου 2022 στη Γραμματεία του Τμήματος.

Σημειώνεται ότι από το εαρινό εξάμηνο του 2022-2023 δεν υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησης των μαθημάτων κορμού. Το νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα  θα σας παρουσιαστεί στα μέσα Νοεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορείτε να βρείτε στον πλήρη κανονισμό του.

Blog Attachment