Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

MYE016 Ιατρική Πληροφορική – Ανακοίνωση

Οι διαλέξεις του μαθήματος Ιατρική Πληροφορική θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 19/2/2021, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος.
Ηλεκτρονική αίθουσα διαλέξεων (ΜsΤeams): «Ιατρική Πληροφορική (ΜΥΕ016)»
Κωδικός Μαθήματος: 3al4xuu