Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: «Η λογική υψηλής τάξης ως γλώσσα προγραμματισμού»

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής Ms Teams την Τετάρτη 15/09/2021 και ώρα 12:00, ομιλία με τίτλο «Η λογική υψηλής τάξης ως γλώσσα προγραμματισμού». Ομιλητής θα είναι ο  κ. Άγγελος Χαραλαμπίδης, Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία μέσω του παρακάτω συνδέσμου: Link MsTeams

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το συντακτικό του λογικού προγραμματισμού ορίζεται παραδοσιακά ως ένα υποσύνολο της λογικής πρώτης τάξης. Αυτό έχει ως συνέπεια ο λογικός προγραμματισμός να μην υποστηρίζει γενικευμένα χαρακτηριστικά υψηλής τάξης, τα οποία χρησιμοποιούνται εκτενέστατα και με μεγάλη επιτυχία σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού. Στην ομιλία αυτή θα παρουσιάσουμε ένα υποσύνολο της λογικής υψηλής τάξης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επεκτείνει τον παραδοσιακό λογικό προγραμματισμό με χαρακτηριστικά υψηλής τάξης και να οδηγήσει στην απόδειξη βασικών θεωρημάτων, όπως η ύπαρξη ελάχιστου μοντέλου καθώς και η ύπαρξη μιας ορθής και πλήρους αποδεικτικής διαδικασίας. Επιπλέον, θα παρουσιάσουμε τα βασικά αποτελέσματα από μια σειρά ερευνητικών εργασιών που αναπτύσσουν τον λογικό προγραμματισμό υψηλής τάξης με την ενσωμάτωση της άρνησης-ως-αποτυχία και αποδεικνύουν την ενίσχυση της εκφραστικότητάς του σε σχέση με τον παραδοσιακό λογικό προγραμματισμό. Τέλος, θα συζητήσουμε δύο πρόσφατες εφαρμογές του λογικού προγραμματισμού υψηλής τάξης στην τεχνητή νοημοσύνη για την αναπαράσταση προτιμήσεων και στην τυπική επαλήθευση προγραμμάτων.