Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρουσίαση Ph.D. με θέμα «Self-Healing Integrated Circuits/Systems in Semiconductor Nanometer Technologies»

Περιγραφή

Παρουσίαση Ph.D. της υποψήφιας διδάκτορος κυρίας Ελένης- Μαρίας Δούναβη με θέμα «Self-Healing Integrated Circuits/Systems in Semiconductor Nanometer Technologies» την Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του κτηρίου Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής. Περισσότερες πληροφορίες στο μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

https://www.cs.uoi.gr/wp-content/uploads/2020/02/02_03_2020_12-36-33.pdf