Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρουσίαση Ph.D. με θέμα “User-level Services for Multitenant Isolation”

Περιγραφή

Παρουσίαση Ph.D. του υποψήφιου διδάκτορα κυρίου Γεώργιου Καππέ με θέμα «User-level Services for Multitenant Isolation» την Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS και στον σύνδεσμο: https://bit.ly/33Qx9pp.
Περισσότερες πληροφορίες στο μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.