Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρουσίαση Εταιρείας ΚΕΝΟΤΟΜ, 25/05/2022 – 12:00

Περιγραφή

POSTER KENOTOM1

Την Τετάρτη 25/5/2022 και ώρα 12:00,  θα διοργανωθεί μια εξ αποστάσεως εκδήλωση γνωριμίας με  την εταιρία ΚΕΝΟΤΟΜ.  Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση μέσω του παρακάτω συνδέσμου: Link MS Teams

Θα γίνει παράλληλη αναμετάδοση της εκδήλωσης στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος για όποιον επιθυμεί. Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, απόφοιτους και μέλη ΔΕΠ.