Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: “Πρακτικές Ενσωμάτωσης Διαδικασιών Ανάπτυξης και Λειτουργίας (DevOps) Λογισμικού με Γνώμονα τη Βελτιστοποίηση της Ποιότητας και της Οικονομικής Βιωσιμότητας Ψηφιακών Υπηρεσιών”

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής Ms Teams την Παρασκευή 28/05/2021 και ώρα 17:00, ομιλία με τίτλο «Πρακτικές Ενσωμάτωσης Διαδικασιών Ανάπτυξης και Λειτουργίας (DevOps) Λογισμικού με Γνώμονα τη Βελτιστοποίηση της Ποιότητας και της Οικονομικής Βιωσιμότητας Ψηφιακών Υπηρεσιών». Ομιλητής θα είναι ο Επικ. Καθηγητής, κ. Μάριος Φωκαεύς , Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Λογισμικού, Πολυτεχνείο του Μόντρεαλ, Καναδάς. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία μέσω του παρακάτω συνδέσμου: Link MsTeams

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ψηφιοποίηση έχει μετασχηματίσει τις περισσότερες αγορές συμπεριλαμβανομένων και των παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Κεντρικό ρόλο σε αυτόν τον μετασχηματισμό έχει το λογισμικό που λειτουργεί και ως μέσο αλλά και ως οδηγός για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών που θα διαταράξουν με θετικό τρόπο τις παραδοσιακές διαδικασίες. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι κατανοούμε πώς το λογισμικό δημιουργεί αξία και πώς μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε αυτήν την αξία. Η δυσκολία έγκειται στο ότι ενώ μπορούμε να δούμε την αξία που δημιουργείται σε μία επιχείρηση, μέσω του κέρδους ή του μεριδίου της αγοράς, δεν είναι προφανές τι ποσοστό αυτής της αξίας οφείλεται στη χρήση λογισμικού. Σε αυτή τη διάλεξη θα παρουσιάσω μερικά παραδείγματα του πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την οικονομική διάσταση του λογισμικού και ως μέσο αλλά και ως στόχο κατά την εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης και διαχείρισης λογισμικού,
όπως για παράδειγμα η εξέλιξη ενός συστήματος με την εγκατάσταση νέων λειτουργιών ή η ευέλικτη διαχείριση εικονικών πόρων νέφους για τη διατήρηση της ποιότητας του λογισμικού.