Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δικαιοσύνη στη Μηχανική Μάθηση: Τι είναι και γιατί να μας ενδιαφέρει

Περιγραφή

Την Τετάρτη 11/05/2022 και ώρα 12:00, η φοιτητική ομάδα επιστημονικού ενδιαφέροντος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Παν. Ιωαννίνων διοργανώνει ομιλία με τίτλο «Δικαιοσύνη στη Μηχανική Μάθηση: Τι είναι και γιατί να μας ενδιαφέρει» στο αμφιθέατρο Ι του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Ομιλήτρια θα είναι η καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Παν. Ιωαννίνων, κα Ευαγγελία Πιτουρά.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με τη ραγδαία εξάπλωση της μηχανικής μάθησης, στηριζόμαστε όλο και περισσότερο σε αυτόματα συστήματα βασισμένα σε μεγάλο όγκο δεδομένων για να μας βοηθήσουν σε μια πληθώρα αποφάσεων. Αυτό περιλαμβάνει τόσο αποφάσεις σε προσωπικό επίπεδο, για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε μηχανές αναζήτησης και συστήματα συστάσεων για την επιλογή εστιατορίων και ταινιών μέχρι την επιλογή φίλων και επαγγελμάτων, αλλά και σε επίπεδο κυβερνήσεων ή και επιχειρήσεων όπως αποφάσεις σε δικαστήρια ή αποφάσεις για την επιλογή εργαζομένων και φοιτητών. Πόσο όμως μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτά τα συστήματα; Σε αυτήν την ομιλία θα ασχοληθούμε με την αλγοριθμική δικαιοσύνη, μια προσπάθεια να προσδιοριστεί τεχνικά πότε ένας αλγόριθμος είναι δίκαιος. Θα δούμε πραγματικά παραδείγματα όπου συστήματα οδήγησαν σε άδικες αποφάσεις, διάφορους ορισμούς της αλγοριθμικής δικαιοσύνης καθώς και προσεγγίσεις για να την πετύχουμε.