Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σεμινάριο Τμήματος: Ομιλίες σε Θέματα Κατανεμημένων Συστημάτων

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πάνω σε θέματα Κατανεμημένων Συστημάτων. Όλες οι ομιλίες θα δοθούν στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Το πρόγραμμα των ομιλιών ακολουθεί.

Πρόγραμμα Ομιλιών

Παρασκευή 21/6/2019
Δευτέρα 24/6/2019
Παρασκευή 28/6/2019