Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τεχνολογίες Διαδικτύου

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ042

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://www.cs.uoi.gr/~stergios/teaching/mye042/

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εισαγωγικές έννοιες και αρχιτεκτονικές του Διαδικτύου (π.χ., Παγκόσμιος Ιστός, Υπολογιστική Νέφους). Γλώσσες και εργαλεία προγραμματισμού (π.χ., JavaScript, Ruby on Rails). Προγραμματισμός στην πλευρά του χρήστη. Προγραμματισμός στην πλευρά του διακομιστή (π.χ., πρότυπο Model-View-Controller). Πρωτόκολλα Διαδικτύου (π.χ., HTTP, REST). Ασφάλεια Διαδικτύου (π.χ., Single Sign-On, Third-Party Authentication). Εφαρμογές (π.χ., ηλεκτρονικό εμπόριο, κοινωνικά δίκτυα).

Παρατηρήσεις: