Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τεχνικές Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού

Starts from:Σα, 4 Φεβρουαρίου, 2023

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,Ιωάννινα,Greece

Map it
Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ205

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 2ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=399

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Βασικές έννοιες και τεχνικές αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (κλάσεις, αντικείμενα, ενθυλάκωση και αφαίρεση, σύνθεση, ιεραρχίες και κληρονομικότητα, εξαιρέσεις) Αφηρημένοι τύποι δεδομένων (έννοιες, συλλογές και οι χρήσεις τους). Πρακτική εξάσκηση με τη γλώσσα προγραμματισμού Java.

Παρατηρήσεις: