Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προηγμένες Μέθοδοι 3Δ Γραφικών

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ052

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

  • Εισαγωγή στα γραφικά υπολογιστών.
  • Υλικό Γραφικών σε διάφορες συσκευές.
  • Γραφικά Πραγματικού Χρόνου: Σωλήνωση rasterization.
  • Εμφάνιση και προχωρημένη φωτοσκίαση.
  • Παρακολούθηση ακτίνας.
  • Αλγόριθμοι ολικού φωτισμού.
  • Ογκομετρικά γραφικά.
  • Γραφικά πραγματικού χρόνου: αλγόριθμοι γραφικών παιχνιδιών υπολογιστών.
  • Τεχνικές σύνθετης κίνησης και ανίχνευση συγκρούσεων.
  • Εμθυστικές τεχνολογίες και συστήματα διάδρασης.

Παρατηρήσεις:

Εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της εφαρμογής MS TEAMS: Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη του μαθήματος και τον τρόπο διδασκαλίας μέσω MS TEAMS