Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μικροεπεξεργαστές

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ901

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 9ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Eισαγωγή, βασικοί ορισμοί και έννοιες, εξέλιξη των μικροεπεξεργαστών. Xαρακτηριστικά σχεδίασης, καταχωρητές, Aριθμητική-Λογική μονάδα, μονάδα ελέγχου, ανάκληση και εκτέλεση εντολών, τρόποι (modes) λειτουργίας, πρόβλεψη επόμενης εντολής (instruction look-ahead). Tύποι εντολών και διαγράμματα χρονισμού. Eπικοινωνία με άλλες μονάδες, κατηγοριοποίηση ακίδων, οργάνωση, λειτουργία και διαιτησία διαδρόμου, πρωτόκολλα επικοινωνίας με περιφερειακές συσκευές, ελεγκτές διαδρόμου, χρήση διακοπών. Oργάνωση και λειτουργία συστήματος κύριας μνήμης, τρόποι αναφοράς στη μνήμη, κρυφή μνήμη (cache), εικονική μνήμη, επικοινωνία κύριας μνήμης με περιφερειακές συσκευές. Περιγραφή αντιπροσωπευτικών μικροεπεξεργαστών. Προγραμματισμός μικροεπεξεργαστών, γλώσσα μηχανής, γλώσσα Assembly.

Παρατηρήσεις:

Το υποχρεωτικό μάθημα ΜΥΥ901  Μικροεπεξεργαστές  δύναται να δηλωθεί ως το κατ’επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ΜΥΕ021 Μικροεπεξεργαστές από τους φοιτητές/φοιτήτριες που δεν υποχρεούνται σε επιτυχή εξέταση για τη λήψη του διπλώματος τους.

 • Τενέντες Βασίλειος

  • Ph.D., Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2013
  • MSc, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2007
  • Πτυχίο, Τμήμα Πληροφορικής,Πανεπιστήμιο Πειραιά, 2003
  • Διδασκαλία (2020/21):
  • ΜΥY901 Μικροεπεξεργαστές
  • MYE010 Δοκιμή και Αξιοπιστία Ηλεκτρονικών Συστημάτων
  • Υ4 Ενσωματωμένα Συστήματα και Εφαρμογές ΙοΤ