Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Starts from:Σα, 4 Φεβρουαρίου, 2023

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,Ιωάννινα,Greece

Map it
Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ106

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 1ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 5,5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=276

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στα συστήματα υπολογιστών, ιστορική εξέλιξη, μοντέλο Η/Υ, υλικό και λογισμικό. Η/Υ και αριθμοί. Εισαγωγή στη ψηφιακή λογική, ψηφιακά κυκλώματα. Αρχιτεκτονική υπολογιστών, κεντρική μονάδα επεξεργασίας, οργάνωση και προσπέλαση μνήμης. Περιφερειακές συσκευές, συσκευές δευτερεύουσας αποθήκευσης. Συστήματα υπολογιστών. Επίπεδο μικρο-προγραμματισμού. Επίπεδο συμβατικής μηχανής, επίπεδο λειτουργικού συστήματος, διαχείριση μνήμης και συσκευές εισόδου/εξόδου. Επίπεδο συμβολικής γλώσσας, μετάφραση γλωσσών προγραμματισμού, σύνδεση και φόρτωση προγράμματος. Δίκτυα. Αναπαράσταση δεδομένων. Το λειτουργικό σύστημα UNIX, αρχεία, κατάλογοι και διεργασίες εντολών. Επικοινωνία με άλλους χρήστες, επικοινωνία με άλλα συστήματα. Ο παγκόσμιος ιστός (www) και οι γλώσσες HTML και CSS. Εισαγωγή στην LaTeX.

Παρατηρήσεις: