Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γραμμική Άλγεβρα

Starts from:Σα, 4 Φεβρουαρίου, 2023

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,Ιωάννινα,Greece

Map it
Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ104

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 5,0,0

Εξάμηνο σπουδών: 1ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 5,5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1347

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εισαγωγικές έννοιες από την Θεωρία Συνόλων, σχέσεις ισοδυναμίας, απεικονίσεις, μαθηματική επαγωγή. Εισαγωγικά στοιχεία στους πίνακες, άθροισμα, γινόμενο και αντιστροφή πίνακα. Γραμμικά συστήματα, ισοδυναμία πινάκων, ορίζουσες, επίλυση γραμμικών συστημάτων. Διανυσματικοί χώροι και υπόχωροι. Γραμμικοί συνδυασμοί, γραμμική εξάρτηση διανυσμάτων. Βάσεις και διάσταση διανυσματικών χώρων. Γραμμικές απεικονίσεις και πίνακες. Ισοδυναμία και ομοιότητα πινάκων. Ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα και διαγωνοποίηση πινάκων. Εφαρμογές γραμμικής άλγεβρας και γραμμικών συστημάτων.

Παρατηρήσεις: