Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βασικές Αρχές Κυκλωμάτων

Starts from:Τε, Σεπτέμβριος 23, 2020

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,Ιωάννινα,Greece

Map it
Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ203

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,1,1

Εξάμηνο σπουδών: 2ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://www.cs.uoi.gr/~tsiatouhas/MYY203.htm

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Μοντέλο κυκλώματος, Στοιχεία δύο ακροδεκτών, Αναπαράσταση σήματος, Δίκτυα αντιστάσεων, Νόμοι Kirchhoff, Ανάλυση κυκλώματος, Εξαρτώμενες πηγές, Θεωρήματα δικτύων (Μέθοδος Κόμβου, Μέθοδος Βρόγχου, Υπέρθεση, Θεωρήματα Thevenin/Norton), Δίθυρα δικτυώματα, Ανάλυση μικρού σήματος, Ανάλυση κατά συχνότητα.

Παρατηρήσεις: