Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ005

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1270

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Αρχιτεκτονική σύνολου εντολών: σχεδίαση, επίδοση, μετροπρογράμματα (benchmarks), τύποι σύνολου εντολών Προγραμματισμός μικροεπεξεργαστών, γλώσσα μηχανής, συμβολική γλώσσα μηχανής (assembly). Υλοποίηση διοχετευμένου επεξεργαστή: εξαρτήσεις, προώθηση αποτελεσμάτων (forwarding), αναμονή (stall), καθυστερημένη διακλάδωση. Παραλληλία επιπέδου εντολών (instruction-level parallelism): υπερβαθμωτοί επεξεργαστές (superscalar), VLIW, εκτέλεση εκτός σειράς, μετονομασία καταχωρητών, εικαζόμενη εκτέλεση (speculative execution), πρόβλεψη διακλαδώσεων (branch prediction). Υποσύστημα μνήμης: τεχνολογίες κατασκευής, οργάνωση και λειτουργία κύριας μνήμης, κρυφή (cache) μνήμη, εικονική (virtual) μνήμη, μετάφραση διευθύνσεων, TLB s, κρυφές μνήμες με εικονικές ή με φυσικές διευθύνσεις (index/tag), Ασκήσεις και εργασίες προσομοίωσης και συλλογής μετρήσεων επεξεργαστών και κρυφών μνημών.

Παρατηρήσεις: