Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανάπτυξη Λογισμικού

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ301

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 3ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 6

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://www.cs.uoi.gr/~pvassil/courses/sw_dev/index.html

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Επανάληψη θεμελιωδών αρχών του αντικειμενοστρεφούς παραδείγματος. Τεχνικές μοντελοποίησης αντικειμενοστρεφούς λογισμικού. Μέθοδος για αποτύπωση προδιαγραφών, ανάλυση και σχεδίαση στο αντικειμενοστρεφές υπόδειγμα προγραμματισμού. Θεμελιώδεις αρχές και μετρικές σχεδίασης. Εισαγωγή στον έλεγχο και τη συντήρηση λογισμικού. Υλοποίηση ευμεγέθους προγραμματιστικής άσκησης (project) σε φάσεις.

Παρατηρήσεις: