Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φίλτρα

Διδάσκοντες

Ευμοιρίδου Ευγενία

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

  • Γραφείο 218, Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών [Ισόγειο Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης]
  • Διδασκαλία (2020/21):
  • ΜΥΥ101 Αγγλικά
  • ΜΥΥ201 Αγγλικά για την Επιστήμη των Υπολογιστών