Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Το παρακάτω αρχείο περιέχει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαλέξεων των προπτυχιακών μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4-9-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση και μετά τις διευκρινιστικές οδηγίες της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνει με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 1/10/2020 Παρακαλούνται οι φοιτητές να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στο e-course ή στις σελίδες των μαθημάτων προκειμένου να ενημερωθούν για τον ακριβή τρόπο διδασκαλίας.

Σχετικά με τα εργαστήρια των προπτυχιακών μαθημάτων θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μαθήματα του πρώτου έτους (πρωτοετείς) δεν θα ξεκινήσουν την 1/10/2020. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.